logo

Some things
simply won’t go
out of style

be as colourfull

as you are…

Small size

big impression

Hoofdtooien

Eerlijk gezegd kennen we de echte betekenis van het dragen van hoofdtooien niet echt maar we vinden het een prachtig decoratief produkt. We gaan ervan uit dat de Sioux indianen de eerste waren die deze indianen haardracht voerden. Afbeeldingen kunnen we naar deze moedige strijders herleiden waar we krijgers en opperhoofden zien met deze gevederde haardracht.

Daarna verspreide het gebruik hiervan naar verschillende stammen. Een jonge krijger ontvangt zijn eerste veer als ie volwassen is en daarna krijgen krijgers een veer wanneer ze een daad verrichten die als moedig door de stam werd beschouwd. Zodra een stamlid genoeg veren heeft verzameld dan werd er een idianentooi van gemaakt.

Omdat iedere veer een speciale betekenis heeft werd het maken van een indianentooi, middels het bij elkaar binen van veren, het geheel nog krachtiger. Iedere indianenstam heeft zijn eigen rituelen en gebruiken voor het maken van tooien, iedere gebruikte veer in een tooi kan je herleiden naar de daden, getoonde moed en prestaties van de drager.